Lirik Lagu Jangkrik Genggong – Waldjinah

Lirik Lagu Jangkrik Genggong – Waldjinah

Kendal kaline wungu
ajar kenal karo aku
lelene mati digepuk
gepuk nganggo walesane

suwe ora pethuk
ati sida remuk
kepethuk mung suwarane
e… ya… e… ya… e…
e… ya… e… ya… e… ya… e… ya… e…

Jangkrik genggong, jangkrik genggong
luwih becik omong kosong
Semarang kaline banjir
ja sumelang ra dipikir

Jangkrik upa saba ning tangga
malumpat ning tengah jogan
wis watake priya, jare ngaku setya
tekan ndalan selewengan
e… ya… e… ya… e…
e… ya… e… ya… e… ya… e… ya… e…

Jangkrik genggong, jangkrik genggong
wani nglirik sepi uwong
yen ngetan bali ngulon
tiwas edan rak kelakon
Yen ngrujak, ngrujaka nanas, aja ditambahi kuweni
kene tiwas nggagas, awak adhem panas, jebul ana sing
nduweni

e… ya… e… ya… e…
e… ya… e… ya… e… ya… e… ya… e…

Jangkrik genggong, jangkrik genggong
sampun cekap mangsa borong

Lirik Lagu Jangkrik Genggong – Waldjinah

Leave a Reply

Your email address will not be published.