Lirik Lagu Jalan Braga – Hetty Koes Endang

Jalan Braga jalan intelek
Tidak boleh masuk keretek
Becak roda bemo honda jalana muter
Ber datang ti kaler har kaburu lieur

Jalan Braga mobil plat beureum
Perhiasan emasna reunceum
Tahan harga jaga gengsi meuli tarasi
Duh kukurilingan har teu beubeunangan

Jalan Braga tempat shoping jalma gede
Soal harga itumah soal sepele
Tontonan nu gratis pamer mode nu gareulis
Dulak dilak ucad aced nu nenjokeun panas tiris

Jalan Braga tetep teu robah
Teu galider tahan sajarah
Gunta ganti henteu niru cara nu sejen
Tuh jalan nu paten hey jalan konsekwen

Jalan Braga heurin ka gigir
Satengahna beak ku parkir
Pareung macet lalu lintas
Hese rek mundur, duh baeud nu ngatur, keun wayahna sabar

Jalan Braga jadi jalan kelas hiji
Jadi catur pangimpian urang sisi
Usuk perdagangan urat nadi kota kembang
Pageuh kuat jalan braga ngarojong ka balarea

Jalan Braga tetep teu robah
Teu galider tahan sajarah
Gunta ganti henteu niru cara nu sejen
Tuh jalan nu paten hey jalan konsekwen

Jalan Braga heurin ka gigir
Satengahna beak ku parkir
Pareung macet lalu lintas
Hese rek mundur, duh baeud nu ngatur, keun wayahna sabar

Jalan Braga jadi jalan kelas hiji
Jadi catur pangimpian urang sisi
Usuk perdagangan urat nadi kota kembang
Pageuh kuat jalan braga ngarojong ka balarea.

Lirik Lagu Jalan Braga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *