Category Archives: Edison Chen

Instant Friends Lyrics – Edison Chen

Instant Friends Lyrics – Edison Chen claps ur hands the invisible man [chorus] yue sun chi pai yi sat chai toi yi sik choi pei pei cha fa loi pat yu tap ngo tun yu chi fai mun mou sing

I Never Told You Lyrics – Edison Chen

I Never Told You Lyrics – Edison Chen ji de liang qian nian de xia tian yi qi tang zai hai bian liao tian fa xian you ni zai wo shen bian zheng ge qi fen you xian fang fo