Category Archives: Charlene Choi

Two Missing One Lyrics – Charlene Choi

Two Missing One Lyrics – Charlene Choi MOOI MAAN WOOI DO GA LUI, DAAI BOON CHAAN FAI SAN KUI YAP SUI CHONG MOOT FAAT SUI, JAAP NIM LOI YAU HUI WONG WONG YING GEI HEI NEI, GWOH HUI GUNG NEI